Discuta cu prietenii tai pe forum click aici
Fiziologie/Anatomie, Antrenamente, Recuperare, Nutritie
Intreaba specialistul
Legislatie antidoping (3)

Daniel Oprea
campion balcanic

   Si in acest numar al revistei, voi continua sa prezint acele elemente de legislatie antidoping pe care toti cei implicati in activitatea sportiva de performanta si competitionala ar trebui sa le cunoasca.
   Dupa cum spuneam in episoadele anterioare, sediul materiei privind activitatea antidoping se gaseste in Legea 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport. In numerele trecute ale revistei am prezentat pe larg domeniul de reglementare al legii 227/2006.Ultimul episod al seriei „Legislatie antidoping” abordeaza problematica privind sanctiunile aplicate pentru incalcarea prevederilor antidoping precum si pe cea a infractiunilor ce decurg din nerespectarea acestor prevederi.

   Potrivit legii, faptele care constituie incalcari ale reglementarilor antidoping sunt urmatoarele:
   a) prezenta unei substante interzise sau a metabolitilor acesteia ori a markerilor ei in proba biologica provenita de la un sportiv;
   b) utilizarea sau tentativa de a utiliza o substanta interzisa sau o metoda interzisa;
   c) refuzul sau neprezentarea nejustificata pentru prelevarea de probe dupa primirea invitatiei la controlul doping, in conformitate cu reglementarile antidoping, sau evitarea in orice mod a prelevarii probelor;
   d) incalcarea de 3 ori, intr-o perioada de 18 luni, a reglementarilor in vigoare referitoare la disponibilitatea sportivului pentru testarea doping in afara competitiei, inclusiv nerespectarea de catre sportiv a obligatiei de a furniza informatii privind localizarea sa;
   e) falsificarea sau tentativa de a falsifica orice parte a controlului doping;
   f) detinerea de substante si/sau de metode interzise;
   g) traficarea sau tentativa de traficare a oricarei substante si/sau metode interzise;
   h) administrarea sau tentativa de a administra o substanta interzisa oricarui sportiv sau utilizarea unei metode interzise asupra oricarui sportiv ori asistarea, instigarea sau orice forma de complicitate referitoare la orice incalcare a faptelor prevazute la litera a)-g).
   Sanctiuni
   Oricare dintre aceste fapte, savarsita de catre sportiv in timpul sau in legatura cu o manifestare sportiva si/sau unei competitii sportive, dovedita conform procedurii prevazute lege, atrage de drept descalificarea, invalidarea rezultatelor individuale obtinute in acea competitie si retragerea medaliei, a punctelor sau a premiilor.
   Faptele prevazute la litera a), b), c), e )si f) se sanctioneaza cu suspendarea din activitatea sportiva pe o perioada de 2 ani la prima incalcare.
   Pentru incalcarea dispozitiilor lit. g) si h), perioada de suspendare va fi de minimum 4 ani, mergand pana la suspendarea pe viata, la prima incalcare.
   Pentru a doua si a treia incalcare a dispozitiilor de la lit. a) - h), perioadele de suspendare se vor majora corespunzator, potrivit legii.
   Orice fapta prevazuta la lit. a) - h), savarsita de catre o persoana din cadrul personalului asistent al sportivului cu implicarea unui sportiv minor, atunci cand aceasta nu implica o substanta specifica, se sanctioneaza direct cu suspendarea pe viata din activitatea sportiva.
   Perioada de suspendare incepe de la data emiterii deciziei de suspendare.
   In cazul sanctionarii unui sportiv pentru incalcarea dispozitiilor lit. a), costurile analizelor de laborator vor fi suportate de catre structura sportiva in numele careia sportivul a participat la activitatea sportiva la care acesta a fost testat doping.
   Pe perioada suspendarii, sportivii sau membrii personalului asistent suspendati nu pot participa in nicio calitate in cadrul unei competitii ori manifestari sportive.
   Pe perioada suspendarii, sportivii au obligatia de a comunica Agentiei informatii privind localizarea.
   In vederea reintegrarii in activitatea sportiva, pe perioada suspendarii, sportivii trebuie sa se supuna la 4 testari doping fara aviz prealabil, din care o testare in momentul reinceperii activitatii sportive.
   Pentru aplicarea masurilor de reducere a perioadelor de suspendare, sportivul trebuie sa demonstreze modalitatea in care substanta interzisa a patruns in corpul sau.
   In cazul in care un sportiv sau o alta persoana recunoaste din proprie initiativa ca a savarsit o incalcare a reglementarilor antidoping inainte de a primi invitatia pentru recoltarea de probe, perioada de suspendare poate fi redusa, insa aceasta nu va fi mai mica decat jumatate din perioada de suspendare care s-ar fi cuvenit pentru respectiva fapta recunoscuta.
   Infractiuni
   Prescrierea sau administrarea de substante interzise sportivilor de catre medici constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 4 ani sau cu amenda de la 7.500 lei la 15.000 lei.
   Indemnul prin orice mijloace la consumul de substante interzise in vederea sporirii capacitatii de performanta, daca este urmat de executare, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda de la 7.500 lei la 15.000 lei.
   Daca indemnul nu este urmat de executare, pedeapsa este inchisoarea de la doua luni la 2 ani sau amenda de la 1.500 lei la 5.000 lei.
   Constituie circumstante agravante urmatoarele imprejurari si situatii:
   a) savarsirea faptei de catre o persoana care are, potrivit prezentei legi, atributii in prevenirea si combaterea dopajului;
   b) oferirea, prescrierea, administrarea de substante sau metode interzise unui sportiv minor;
   c) savarsirea faptei impreuna cu un minor;
   d) savarsirea faptei de catre o persoana care indeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii publice, iar fapta a fost savarsita in exercitarea acestei functii.

articol aparut in revista Culturism&Fitness nr. 206 (3/2010)