Discuta cu prietenii tai pe forum click aici
Fiziologie/Anatomie, Antrenamente, Recuperare, Nutritie
Intreaba specialistul
Legislatie antidoping

/2010 articole/204-legislatie-antidoping-1.jpg

Daniel Oprea
campion balcanic

   In luna noiembrie a anului trecut, la Federatia Romana de Culturism si Fitness, a avut loc Adunarea Generala pentru alegerea conducerii federatiei. Subsemnatul am fost ales membru in Biroul Federal si, ulterior, sef al Comisiei juridice de disciplina si pentru relatia cu Agentia Nationala Antidoping.
   Ca atare, consider ca este datoria mea sa informez, si pe aceasta cale, pe toti cei interesati, despre aspectele legislative pe care le implica activitatea antidoping. Orice societate, din cele mai vechi timpuri si pana in prezent, functioneaza si isi desfasoara activitatea dupa reguli. Fie ca este vorba despre coduri nescrise, cutume sau despre acte normative moderne, elaborate sa reglementeze specific un anumit domeniu, membrii societatii respective trebuie sa se supuna acestora. In zilele noastre, activitatea sportiva competitionala, indiferent de ramura, este reglementata prin acte normative. In ultimele decenii, activitatea sportiva de performanta, la scara mondiala, s-a confruntat cu o provocare noua, nefasta din punct de vedere al sanatatii si al principiilor de etica sportiva, si anume folosirea substantelor si metodelor interzise, cunoscute sub numele de dopaj.
   Ca urmare a obligatiilor ce decurg din statutul de membru al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) si al Uniunii Europene (UE), Romania a ratificat prin legi, conventii si coduri internationale privind prevenirea si combaterea dopajului in sport.
   Astfel, in vederea combaterii fenomenului doping, s-a infiintat Agentia Nationala Antidoping (ANAD), institutie aflata in subordinea Guvernului Romaniei si coordonata de prim-ministru, ca organ de specialitate cu autonomie decizionala in activitatea antidoping, finantata din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat. Actul normativ care reglementeaza activitatea antidoping in Romania si stabileste activitatea ANAD este Legea 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport.
   Potrivit legii, faptele care constituie incalcari ale reglementarilor antidoping sunt urmatoarele:
   a) prezenta unei substante interzise sau a metabolitilor acesteia ori a markerilor ei in proba biologica provenita de la un sportiv;
   b) utilizarea sau tentativa de a utiliza o substanta interzisa sau o metoda interzisa;
   c) refuzul sau neprezentarea nejustificata pentru prelevarea de probe dupa primirea invitatiei la controlul doping, in conformitate cu reglementarile antidoping, sau evitarea in orice mod a prelevarii probelor;
   d) incalcarea de 3 ori, intr-o perioada de 18 luni, a reglementa rilor in vigoare referitoare la disponibilitatea sportivului pentru testarea doping in afara competitiei, inclusiv nerespectarea de catre sportiv a obligatiei de a furniza informatii privind localizarea sa;
   e) falsificarea sau tentativa de a falsifica orice parte a controlului doping;
   f) detinerea de substante si/sau de metode interzise;
   g) traficarea sau tentativa de traficare a oricarei substante si/sau metode interzise;
   h) administrarea sau tentativa de a administra o substanta interzisa oricarui sportiv sau utilizarea unei metode interzise asupra orica rui sportiv ori asistarea, instigarea sau orice forma de complicitate referitoare la orice incalcare a faptelor prevazute la lit. a)-g).
   Mai departe, pentru o buna intelegere a termenilor si expresiilor ce se vor regasi ulterior in cuprinsul actului normativ, legiuitorul defineste urmatorii termeni si sintagme:
   – sportiv - orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel national, legitimata la un club sportiv, afiliat la o federatie sportiva nationala ori la o asociatie judeteana pe ramura de sport, si orice alta persoana care participa la activitatea sportiva la un nivel inferior, daca este desemnata de o alta organizatie care accepta Codul. Prezenta definitie cuprinde si practicantii de sport la nivel recreativ, fara ca acestia sa aiba obligatia de a furniza informatii privind localizarea lor si de a solicita scutire pentru uz terapeutic (SUT);
   – sportiv de nivel international - sportivul desemnat de una sau mai multe federatii internationale ca facind parte din lotul de testare inregistrat al unei federatii internationale;
   – control doping – procesul care include furnizarea de informatii privind localizarea sportivilor, planificarea distribuirii testarilor, recoltarea si minuirea de probe biologice, transportul de probe biologice la laborator, analiza de laborator, scutirile pentru uz terapeutic (SUT), gestionarea rezultatelor, audieri si apeluri;
   – in competitie - perioada care incepe cu 12 ore inainte de o competitie la care sportivul este programat sa participe, pana la finalul competitiei si al procesului de recoltare a probelor legat de acea competitie, cu exceptia situatiilor in care se prevede altfel in reglementarile unei federatii internationale sau ale unei alte organizatii nationale antidoping;
   – in afara competitiei – orice control doping care nu este realizat in competitie;
   – testari-tinta - selectionarea de sportivi pentru testari, acolo unde anumiti sportivi alesi special sau grupuri de sportivi sunt selectati pe o baza guvernata de reguli specifice, pentru efectuarea de testari la un anumit moment;
   – control doping fara aviz prealabil - un control doping care se desfasoara fara vreo atentionare prealabila a sportivului si in care sportivul este insotit in permanenta, incepand din momentul anuntarii si pana la prelevarea probei biologice;
   – ofiter de control doping – un oficial care a fost specializat si autorizat de catre Agentia Nationala Antidoping de a avea, pe baza de delegatie, responsabilitatea gestionarii la fata locului a sedintei de prelevare a probelor;
   – proba biologica - orice material biologic colectat pentru a fi supus controlului doping;
   – testare doping - parte a procesului de desfasurare a controlului doping, ce presupune planificarea distribuirii testelor, recoltarea de probe biologice, manuirea si transportul lor catre laborator;
   – lista interzisa - lista care denumes te substantele si metodele interzise;
   – substanta interzisa - orice substanta calificata astfel in cuprinsul listei interzise;
   – metoda interzisa - orice metoda calificata astfel in cuprinsul listei interzise;
   – rezultate pozitive - un raport de la un laborator sau de la alta entitate careia i s-a aprobat efectuarea de testari, care identifica intr-o proba biologica prezenta unei substante interzise, a metabolitilor ori a markerilor sai, inclusiv insemnate cantitati de substant e endogene sau dovezi ale utilizarii de metode interzise;
   – suspendare - oprirea sportivului sau a altei persoane, pentru o perioada determinata de timp, de la participarea in cadrul oricarei competitii sau al unei manifestari sportive ori sponsorizari;
   – descalificare - invalidarea rezultatelor sportivului, obtinute in cadrul unei anumite competitii sau manifestari sportive, cu toate consecintele ce decurg din aceasta, inclusiv retragerea de medalii, puncte si premii;
   – falsificare - modificarea rezultatelor analizelor, in scopul inducerii in eroare si in vederea impiedicarii desfasurarii normale a procedurilor obisnuite de testare doping;
   – utilizare de substante sau metode interzise
  
aplicarea, ingerarea, injectarea sau consumul prin orice mijloace al oricarei substante sau metode interzise;
   – scutire pentru uz terapeutic (SUT) - aprobarea utilizarii in scopuri terapeutice a unei substante si/sau metode interzise sportivilor care prezinta o afectiune dovedita medical;
   – terapeutic - tratamentul unei stari medicale cu agenti sau metode curative sau care ajuta la vindecare;
   – competitie - o singura cursa, meci, joc sau o intrecere sportiva singulara;
   – tentativa - angajare comportamentala deliberata care constituie un pas important in desfasurarea unei actiuni, cu scopul savarsirii uneia dintre faptele prevazute mai sus;
   – lipsa vinovatiei – demonstrarea de catre sportiv a faptului ca nu a stiut sau nu a suspectat si nici nu ar fi avut posibilitatea sa stie ori sa suspecteze, chiar prin exercitarea celei mai atente griji, faptul ca a folosit sau ca i s-au administrat substante ori metode interzise;
   – detinere - posesia sau controlul exclusiv asupra substantei sau metodei interzise;
   – lot de testare inregistrat - esantionul de sportivi de inalt nivel stabilit separat de catre fiecare federatie internationala si organizatie nationala antidoping, care este supus testarii doping in cadrul si in afara competitiei, ca parte a planului de distributie a testarilor apartinand organizatiei sau federatiei internationale respective;
   – suspendare provizorie – oprirea temporara a sportivului sau a unei persoane din cadrul personalului asistent al sportivului suspectat de incalcarea uneia dintre ale reglementarile antidoping.

   Avand in vedere amploarea problematicii, aceasta nu poate fi prezentata in cadrul unui singur articol. Ca urmare, in numarul viitor al revistei voi continua prezentarea elementelor de legislatie antidoping.

articol aparut in revista Culturism&Fitness nr. 204(1/2010)